Välkommen till Avanza Förmedlartjänst

För dig som är försäkringsförmedlare har vi skapat en webbtjänst - Avanza Förmedlartjänst. För att kunna använda denna tjänst registrerar förmedlarföretaget sig under Registrera förmedlarföretag. När detta är gjort och förmedlarföretaget fyllt i och skickat in ett förmedlaravtal får företaget tillgång till Avanza Förmedlartjänst. Här går det att:

  • registrera och administrera förmedlare och assistenter
  • beställa och hämta beståndsfiler

Har du frågor kring vår förmedlartjänst eller vill du inleda ett samarbete med Avanza Pension vänligen kontakta oss.

Kontakt
Mejl:forsakringsformedlare@avanzapension.se
Telefon:08-409 421 55

Vänliga hälsningar,
Avanza Pension

Inloggning med mobilt bankid